Звуковий (фонетичний) аналіз слова онлайн
 <<
>>

Словообразование имен существительных

В украинском языке, как и в русском, имена существи-тельные образуются суффиксальным, префиксальным, суф-фиксально-префиксальным способами, сложением слов и основ и др. В обоих языках много одинаковых суффиксов, префиксов, но есть и специфические для каждого языка.

Среди существительных есть слова, немотивированные по своему образованию (рука, земля) и мотивированные (рушниця, рушник, рукавиця, нарукавник, наручники; земляк, землянка, земленька).

Значительная часть имен существительных образована от слов, принадлежащих к другим частям речи: мудрістьот мудрий, веселощі — веселий, зелень — зелений, писання — пи-сати,відпочинок — відпочивати, напис — написати, нісенітниця — ні се ні те и др.

В украинском языке, как и в русском, существуют словообразовательные дублеты: далечінь, далина; дерево, деревина; ходьба, хід, ходіння; лоша, лошатко; сніговій, сніговійниця, сніговиця, сніжниця.

Образование ряда слов можно объяснить только тогда, когда известны факты истории или особенности ландшафта страны.

Например, существительное Запоріжжя(название исторической области, а позже — города) образовано от сочетания за порогами (пороги — большие камни на Днепре, которые в прошлом осложняли судоходство; они затоп-лены при строительстве ГЭС), Закарпаття— от за Карпатами.

Запомните! Украинские имена по отчеству образуются по таким моделям: а) мужские — при помощи суффикса -ович: Іванович, Васильович, Андрійович, Сергійович, Юрійович; (в русском языке -ович и -евич: Иванович, Васильевич, Андреевич, Сергеевич, Юрьевич);

б) женские — при помощи суффикса -івн(а)к -ївн(а): Іванівна, Василівна, Андріївна, Сергіївна, Юріївна, Йосипівна (в русском языке -овн(а), -евн(а): Ивановна, Васильевна, Андреевна, Сергеевна, Юрьевна, Иосифовна).

Образец склонения женских имен по отчеству

И. Петрівн-а Андріївн-а

Р. Петрівн-и Андріївн-и

Д.

Петрівн-i Андріївн-i

В. Петрівн-у Андріївн-у

Т. Петрівн-ою Андріївн-ою

П. (при) Петрівн-/ Андріївн-/

Зв. Петрівн-о Андріївн-о

Прочитайте украинские слова и переведите их на русский язык. Определите, какие суффиксы являются общими для обеих групп слов, а какие — нет.

Учитель, визволитель, правитель; українець, купець, промовець; перекладач, прохач, викладач, сіяч; уболівальник, штампувальник, в’язальник; водій; співак, чужак; пропагандист, стажист; інспектор, лектор, ректор; широчінь, височінь, далечінь; бабуся, матуся, Віруся; пташеня, лисеня, вовченя, котеня; дитятко, ягнятко; рученька, голівонька; Київщина, Одещина, Орловщина, Смоленщина.

Распределите существительные по группам в зависимости от того, с помощью какого суффикса они образованы. Запишите их в столбик, переведите на русский язык и запишите перевод рядом. Понаблюдайте, как соотносятся суффиксы украинских и русских отвлеченных существительных.

Наполегливість, якість, сусідство, спорідненість, мовчання,яскравість, глибина, твердість, темнота, подібність, закінчення, кількість, веселощі, мужність, доброта, густота, творчість, спритність, радощі, падіння, ширина, багатство, висота, гордощі.

От приведенных глаголов образуйте имена существительные на -нн(я), -тт(я), запишите их рядом. Переведите существительные на русский язык и сравните суффиксы в обоих языках:

читати — сидіти —

спати — знати —

каятися — переконати—

жити — зубожіти —

забути — сватати —

Внимание! Не злоупотребляйте в письменной речи именами существительными на -нн(я), ибо их нагромождение делает излагаемое однообразным, создает казенный стиль. Например: Назріла потреба навчання учнів виразного читання.Нужно: Треба вчити учнів виразно читати.

Употребление таких существительных допустимо тогда, когда оно стилистически оправданно. Например:

Се не життя! — Якесь горіння і згорання...

Душа і мозок у огні.

Летять думки крізь ліс страждання,

Летять на дикому коні Крізь ліс в пустиню умирання.

О.Олесь.

Правильно ставьте ударение!Завдання, видання, засідання, запитання, читання, пізнання.

От приведенных слов образуйте имена существительные с суффиксом-істьи переведите их на русский язык.

Установите, какие соответствия имеет украинский суффикс -істьв русском языке.

Мужній, хоробрий, вірний, чесний, правдивий, гідний, працьовитий, сумлінний, старий, молодий, мудрий, зрілий, шляхетний, порядний.

Переведите слова на русский язык. Объясните различия в образовании украинских и русских существительных.

Байкар, ковзаняр, залізничник, музикознавство, мореплавець, фальшивомонетник, кулеметник, автострада, швидкозшивач, машинознавство, однокласник, законодавець, землеробство, чаювання, життєлюб, систематизування, вивчення, примирення, розуміння, тренування, диктування, шліфування, передруковування.

Переведите слова на украинский язык. Подчеркните суффиксы.

Командировка, обмундировка, меблировка, полировка, планировка, тренировка, сортировка, расфасовка, комплектовка, перешлифовка, группировка, стажировка, бомбардировка, маскировка, дресировка, переэкзаменовка.

Запомните! Русским отглагольным существительным с суффиксом -к(а) соответствуют в украинском образования на -уванн(я). Сравните: нивелировка (рус.) — нівелювання(укр.). Не употребляйте в украинском языке слов треніровка, пла- ніровка.

• Образуйте ряды одноструктурных имен существительных.

Розвідник ...

Глядач ...

Борець ...

Учитель ...

Лікар ...

Водій ...

• Сравните украинские и русские имена существительные и запомни-те различия в их структуре: — англійці

італійці

румуни

водій

буфетник

киянин

красуня

курка англичане

итальянцы

румыны

водитель

буфетчик

киевлянин

красавица

курица ліки

подарунок

гречка

шахи

гардеробниця

манекенниця

водій

ткаля

лекарство

подарок

гречиха

шахматы

гардеробщица

манекенщица

водитель

ткачиха • Прочитайте диалог в лицах. Используя слова и выражения диалогического текста, составьте небольшой рассказ на тему «Писанка».

РОЗМОВА ПРО УКРАЇНСЬКУ ПИСАНКУ

Я вперше в Україні побачила так гарно розмальоване яйце, яке у вас називають писанкою.

Розкажіть мені щось більше про цей гарний вид мистецтва.

Що вас цікавить?

Наприклад, з чим пов’язаний розпис яйця?

Поширений в Україні звичай розписувати пташині яйця виник дуже давно і пов’язаний з культом яйця як уособленням таємниці зародження і продовження життя.

А чому на багатьох є напис «Христос воскрес»?

На Великдень (релігійне свято воскресіння Христового) писанки посвячують, а потім дарують один одному.

А чому писанки такі різні?

Бо з різних регіонів. Ось, наприклад, писанки з цікавим рослинним орнаментом — з південно-східних регіонів України, а ці, із складним, вишуканим геометричним орнаментом, з насиченою кольоровою гамою, розписують на Прикарпатті і в Карпатах. Центром є місто Косів, село Космач.

Мабуть, техніка розпису складна?

Так, найчастіше роблять такий розпис за допомогою розтопленого воску. Наноситься орнамент, який поступово наповнюється кольором.

Я б хотіла придбати хоч кілька штук цього дива.

Прошу вибрати, але обережно, бо легко можна розбити. Ще хочу додати, що українська писанка відома в світі як шедевр мініатюрного розпису. В Аргентині українці зробили цікавий пам’ятник писанці.

Дякую за вашу цікаву інформацію і вибачте, що забрала у вас стільки часу.

Прошу. Рада вам послужити.

В украинском языке при помощи суффиксов -очок, -ечок, -ечк(а), -ик, -ен(я), -оньк(а), -ус(я) можно образовать ласкательные наименования: донечка, синочок, татусь, татко, бабуся, дідусь, кізонька, лисичка-сестричка, вовчик-братик, річечка, лісочок, вишенька, стежечка, зіронька, земленька, рибонька.

От слов мама и синонимичных мати, неняобразованы слова мамуся, мамусенька, матуся, матінка, ненька, ненечка. От слова татои синонимического батькообразованы лас-кательно-уменьшительные слова татко, татонько, таточко, татусь, татунь, батенько, батечко.

Справка

Общеславянское по происхождению слово отець— книжное, торжественное; употребляется также при обращении к священнику: Отче духовний.

Ласкательно-уменьшительные слова часто употребляются в разговорной речи, а также в языке художественной литературы и фольклора.

Например, в поэзии «Моїй дружині» Иван Франко так пишет:

Спасибі тобі, моє сонечко,

За промінчик твій — щире словечко! Як промінчика не здобуть притьмом, Слова щирого не купить сріблом.

• Прочитайте стихотворение вслух. Выпишите уменьшительно-лас-кательные слова и подчеркните в них суффиксы. Если в вашем доме украинский язык изучают дети, разучите с ними это стихотворение. Білесенькі сніжиночки, вродились ми з води; легенькі, як пушиночки, спустилися сюди.

Ми хмарою носилися від подиху зими, і весело крутилися метелицею ми.

Тепер ми хочем спатоньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки — до любої землі...

Матуся наша рідная холодна і суха, бо дуже змерзла, бідная, вона без кожуха. М. Вороний. Прочитайте предложения, выпишите уменьшительно-ласкательные слова и укажите, с помощью каких суффиксов они образованы.

1. Ой горе тій чайці, чаєчці-небозі, що вивела чаєняток при битій дорозі. 2. Ой ти, коте, коточок! Не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай зов’ють віночок із ру- тоньки, із м’ятоньки, з хрещатого барвіночку, з запашного василечку. 3. Коли б же ти, дівчинонько, трошки багатенька, взяв би тебе за рученьку, повів до батенька. 4. Ой у полі три криниченьки, любив козак три дівчиноньки — чорнявую та білявую, третю руду та поганую. 5. Через річеньку, через болото подай рученьку, моє золото! Через річеньку через биструю подай рученьку, подай другую (Народна творчість).

Образуйте от приведенных слов уменьшительно-ласкательные наименования, используя такие суффиксы: -ок, -очок, -ечок, -ик, -ичок, - чик, -ець, -к(а), -очк(а), -ечк(а), -иц(я), -ичк(а), -к(о), -очк(о), - ечк(о), -оньк-, -еньк-, -ун(я), -ул(я), -ус(я).

Вінок, внук, син, донька, внучка, батько, мати, сестра, брат, сусід, сусідка, лебідь, зоря, костюм, кімната, риба, зозуля, брова, рука, трава, земля, крило, вовк, коза, сонце, бабуся, дідусь, дорога, лице, дуб, вітер, груша, дитина, птаха, козеня, тітка, баба.

Образуйте от мужских и женских имен ласкательные формы.

Микола, Петро, ^ан, Володимир, Богдан, Василь, Степан, Андрій, Ольга, Ганна, Марія, Оксана, Ніна, Соломія, Люба, Дарія, Катерина.

Прочитайте стихотворение вслух.

Расскажите устно, какие размышления оно у вас вызвало?

Які слова страхітливі — дволикість, дворушництво, двозначність, двоєдушність! Двомовність — як роздвоєне жало.

Віки духовної руйнації.

Змія вжалила серце нації.

О мово, ти іще жива. Тяжкі твої тортури.

Колись творилися слова, тепер — абревіатури.

Читаєш: «СНЩ», і давишся сніданком.

В чім порятунок? Гумор — не Гомер.

Як тій дитині зватися Богданком,

Коли епоха зветься НТР?!

Л. Костенко.

• Сопоставляя выражения первых двух колонок, постройте вопросы и дайте на них ответы. Используйте в вопросах и ответах слова и выражения третьей колонки.

НА РИНКУ

І

ІІ Чи ви вже ...?

Чи є на ринку фрукти?

А якими молочними

продуктами торгують?

Які сорти м’яса ...?

Чи високі ... ?

Чи часто ходите ... ?

Я вже купила ...

Сьогодні винесли багато ... Найчастіше можна купити домашній сир, сметану... Продають переважно свинину, яловичину, телятину, баранину ...

На ринку ціни сьогодні доступні.

На ринок не люблю ходити часто. ІІІ

М’ясо, картоплю, моркву, петрушку, а також сир, сметану.

Садовини, яблук, груш, сливок.

Але молоко на ринку не продають. Асортимент молочних

продуктів (не)великий.

Можна купити кролика, курку, індика, гуску, качку.

На ринку продукти (не)дорогі.

Ходжу доволі часто, бо у мене велика сім’я.

Прочитайте и запомните выражения!

Земля от мороза уплотнилась — земля від морозу затверділа

(затверднула, затужавіла)

График работы уплотнился — графік роботи ущільнився

Настроение упало — настрій підупав

Давление упало — тиск зменшився

Упала духом — занепала духом

В упор подойти — впритул підійти

В упор сказать — в очі сказати (у вічі сказати)

В упор стрелять (убить) — впритул стріляти (убити)

В упор сталкиваемся — віч-на-віч стикаємося

Сделал упор на этом вопросе — зробив наголос (наголосив) на цьому питанні

• Из приведенных выше украинских словосочетаний выберите подхо-дящие и введите в текст.

Мою сестру зламало горе, вона ...

Погано себе почуваю, ...

Вчора тиск був нормальний, а сьогодні ...

Сестра могла скоріше прийти додому, бо ...

Він чесний, любить правду ...

Я дуже несміливий, але в цій ситуації ...

Кожного дня ... з багатьма людьми.

Це дуже важлива справа, тому директор ...

Ключ

1 — 5, 2 — 3, 3 — 4, 4 — 2, 5 — 7, 6 — 8, 7 — 10, 8 — 12.

• Прочитайте загадки и постарайтесь их отгадать.

ЧИ ТО ЗЛІВА, ЧИ ТО СПРАВА Є слова — ну й цікаво! означають те саме.

Є слова — просто диво! Ось дивіться: корок, біб,

Прочитаймо їх з вами: око, Кирик, зараз, піп...

чи то зліва направо, Є ще й інші на умі,

чи то справа наліво — та назвіть ви їх самі.

Слово це — старовинна будова з гостряками мурованих веж.

Щойно зміниш ти наголос слова — цим одразу будову замкнеш.

Що це за слово?

ПРО ДАВНІЙ ПРЕДМЕТ

Цей іменник означа предмет для зрізання злаків і трави. Прочитаєш ззаду наперед — будь-що ним тисни чи сік дави.

Який це іменник?

МУДРИЙ ПОРАДНИК

Завжди можу стати в пригоді, моїх вам порад не злічить.

І кажуть про мене в народі: «Мовчить, а сто дурнів навчить».

Що це таке?

ЗАГАДКА З РОЗГАДКОЮ

Акростих

Розтина блакить, гостроголова, Аж до зір готова досягти; Космонавтики вона основа,

Екіпаж споряджено — лети!..

Тут у вірші й відповідь готова,

А тобі лишається знайти.

Разгадки:книжка, зймок, замок, ракета, серп, прес.

<< | >>
Источник: Терлак 3, Сербенська О.. Украинский язык для начинающих: Изд. 2-е, доп. — Львив: Свит,1999. — 264 с.. 1999

Еще по теме Словообразование имен существительных:

 1. Общее грамматическое значение существительного
 2. Словообразование имен существительных.
 3. Урок 1СТРОЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
 4. § 3. Словообразование знаменательных изменяемых частей речи
 5. ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
 6. Стилистические возможности словообразования
 7. Чему учит синтаксис
 8. Словообразование имен существительных
 9. Словообразование имен прилагательных
 10. 101.Лексико-синтаксическое словообразование
 11. 102.Морфолого-синтаксическое словообразование
 12. 103.Морфологическое словообразование
 13. Словообразование имен существительных
 14. 136.Продуктивные способы образования имен существительных