<<
>>

Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. ПУТІВНИК ДЛЯ УЧАСНИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ/Автори-упорядники Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда . - Київ,2011. - с.. 2011

У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом своїх прав, свобод чи інтересів від порушень з боку суб'єкта владних повноважень. Роз'яснено, з якими судовимивитратами особа може мати справу в адміністративному процесі, як їх сплачувати та які існують пільги у сплаті, наводяться можливі варіанти розподілусудових витрат за результатами вирішення справи. Надано поради щодомирного владнання спору. Описано алгоритм, який дає можливість зрозуміти порядок та процедуру виконання або оскарження судового рішення вадміністративній справі.

<< | >>
ЯК ПРАВИЛЬНОВИЗНАЧИТИ СУД?
ЯК ЗВЕРНУТИСЯЗ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПОЗОВОМ?
ЯК ДОБИТИСЯ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИВ АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ?
апеляційне оскарження
касаційне оскарження
перегляд судових рішень верховним судом України
ПАМ'ЯТКА ПОЗИВАЧА Вадміністративній справі
бланки процесуальних документів

Книги и учебники по дисциплине Административное право:

 1. Иванов И.И.. Курсовая работа «Государственная служба» - 2015 год
 2. Иванов И.И.. Курсовая работа «Административный процесс » - 2015 год
 3. Иванов И.И.. Контрольная работа дела об административных правонарушениях - 2015 год
 4. Иванов И.И.. Курсовая работа «Административный процесс» - 2015 год
 5. Иванов И.И.. Административные правоотношения. - 2015 год
 6. Иванов И.И.. Государственное управление в административно-политической среде - 2015 год
 7. Иванов И.И. Курсовая работа «Административное принуждение» - 2010 год
 8. Н. М. Конин. Административное право России в вопросах и ответах - 2010 год
 9. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.. Административное право России - 2010 год
 10. Н. В. Макарейко. Административное право Конспект лекций - 2009 год
 11. Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В.. Административное право Российской Федерации - 2008 год
 12. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н.. Административное право. - 2007 год
 13. B.C. Четвериков. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО - 2004 год
 14. Семенов А.П.. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Тема Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права. - 2004 год
 15. Криницына А.А.. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА административное право - 2001 год
 16. Министерство образования Российской Федерации Челябинский Государственный Университет Юридический факультет. Контрольная работа По дисциплине: Административное право - 2001 год
 17. Фролов В. В.. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения (дипломная работа) - 2001 год
 18. Никишев М.В. КУРСОВАЯ РАБОТА по административному праву на тему: «Административное принуждение.» - 1998 год
 19. Буравцова С.А. Курсовая работа ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 1997 год
 20. Пенкина Н.В. Курсовая работа Сочетание убеждения и принуждения в административном управлении - 1997 год