<<
>>

Упражнения

Переведите выражения. Эбратите внимание на грамматический род белорусских существительных и их образование.

Олимпийская медаль. Бескрайняя степь. Густая пыль. Горькая полынь.

Большая тяжесть. Новый кафель. Охотничья собака. Острая боль. Высокая насыпь. Офицерская шинель. Выгодная продажа. Стройный тополь Горячий пар. Широкий простор. Густая тень. Синие чернила. Белый цыпленок. Мой оебенок. Птенец кукушки. Кровавая мозоль. Стеклянная банка. Поиятнсе воспоминание. Старая рукопись. Одна бровь. Породистый гусь. Спелое яблоко. Белая кость. Чистый пол. Интересный вэпрос. Старое время. Сколько зреїлени. Портретная живопись. Непонятная, нечитабельная запись Горячий источник. Старинная летопись. Автобусная ос~ановка. Денежная прибыль. Постельное белье. Серебояная вилка. Счеиед- чая перепись. Всеобщий интерес. Собственное мнен іе Подавляющее большинстсо. Правдиьое изображение. Глубокое заблуждение. Яркий свет.

Образуйте форму родите "oijoro падежа едчьстьеиного числа иключенных в скобки сущегтьительных ..іу же кого рода во фразах.

Нідзе ні (рух), ні (гук). За кіламетр ад (лес). Плашч ад (дождк). Нашчыпаць (гарох). Каля (асіннік). Няма вецер). З (дзень) на чзень. Славны сыч оеларускэга • народ). Процьма {дарод). Няма (настрой). Другога 'студзені). Урыэак з (твор). Пачак (чай). Удар (гром). Кроплі (дожджу. Дожд>? як з (луб). Каля бабулінага (ложак). Енпьць ад (бгль). Падь.'сці да (стол). Лустг (хлеб). Каля (парог). Пачатак (сакавік). Сірзльба (вар- та^шк). Шмат (крык, ш, м). Машына (пясок). Сноп (агчёс, ичмень). Ьяма (гон). 2 вялікага (розум). Адшшсці ад (бераг). Дайсчі да (хвойнік). Каля (агонп). З майго (сад). Каля (край) сетк». Сын (пастух). На ^скрай (лес). Зврасці (ла&ияк, хмель, алешнік)-. Образуйте форму предложного падежа единственного числа заключенных в скобки существительных мужского, женского и среднего рода.

На (Месяц) і на (Зямля) перамагаць павінен розум.

(Е. Лось) Стаяць дрэвы у жнівеньскай (краса), дарогі — у ячменнай (пацяруха). (С. Грахоускі)Пры самай (да- рога) расце клён. (Я. Брыль) На (гара) на крутой вырас дуб малады. (Я- Купала) Пашану і славу па (кропля) збіраюць.(Е. Лось) Станцыя хавалася у прадранішнім (змрок). (М. Лынькоу) Якое раздолле у зялёным (бор) летам!(А. Якімовіч)Вясна у поуным (росквіт) (А. Які- мовіч )

Образуйте форму родительного падежа множественного числа существительных

Малайцы бабры, нашых (рзкі) гаспадары, вартавыя (крышцы) і (куніцьі), і (сушцы), і (лясы), і (ласі), і пту- шычых (галасы).(В. Вольскі) Чародка (качкі) з крыкам узпялася з асаковых (зарасці) і спуджана кінулася да лесу(М. Лынькоу)Паняслася песня волі між (лясы) пустых, (балоты).(М. Чарот) Як кіпела матчына душа ад такіх (думкі).(К. Чорны) Певень дык той наогул пера- брауся на астравок сярод двух (рукавы) рай. і паха джае там у таьарыстве трох (чубаткі), відаць, найбольш адданых і смелых.(Я. Брыль)Толькі зверху, дзе хісталіся верхавіньї-вснічкі стромкіх (сосны), ішоу ціхі маркотны шум ды трапяталіся і шалясцелі лісточкі (асіньї) ды (бя- розы).(А. Чарньаиавіч)

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме Упражнения:

 1. Глава 6. Упражнения для глаз и питание
 2. Физические упражнения
 3. Терапевтические процедуры, или упражнения
 4. Упражнения
 5. 3.2. Комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме
 6. Упражнения и этюды к главе «Восприятие»
 7. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 7 ЛЕТ)
 8. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 9. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 10. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 11. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ
 12. Шаг 8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА
 13. 4 СОВЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УСВОЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ