<<
>>

ТЕКСТ Диалоги

— Міколка, скажы мне, з чаго зроблены твой гарні- турчык?

З сукна.

Аз чаго робяць сукно?

З воуны.

От, малайчына! А хто воуну дає?

Авечка.

Ну, разумнік! То скажы мне цяпер, якая жьівеліна дала табе гэты гарнітурчьік?

Мой тата.

Міколка, ці хутка ты пойдзеш у школу?

Вось праз два пальчьжі .

Што ты, Міколка, хочаш пачытаць?

Дайце мне кніжку пра выхаванне дзяцей.

Ты ж сам яшчэ дзіця!

А я хачу праверыць, ці має тата права так мяне чыхоуваць!

Міколка, малако на пліце, паглядзі, каб не збегла!

Не збяжыць! Я дзверы зачьшю!

Міколка, я купіла табе новы падручнік.

Не запэц-

ічлй яго.

Не хвалюйся, мама, не запэцкаю. Я де яго і дакра- іі щца не буду!

Міколка, дзе твой дзённж? Дык вось ён, у кутку.

А чаму ён там?

Ды у ім сёння двойка.

Міколка, ці ведаеш, чаго у зайца вушы доугія? Як быу маленькі, дык не слухау таты!

Міколка, ты прачытау ужо урок? так хутка?

І 1р.141,1 і.іуі

ЦІКаїїу? Усі іраіумеу?

VI іА К\уіка чытау,INTOне паспеу зразумець.

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ Диалоги:

 1. ПРИЗНАКИ ТЕКСТА
 2. § 58. Прямая речь. Диалог.
 3. ИСКАЖЕННЫЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
 4. ТЕКСТ Диалоги
 5. • Установочная инструкция побеспереводному восприятию текста на слух
 6. Речь. Текст
 7. Тема 6. Особенности устной речи и создание устного текста.
 8. ГЛАВА 8ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА
 9. Системное описание текста
 10. Авторство текста и образ автора
 11. 360.Абзац в диалогическом и монологическом тексте
 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКЗОТИЗМОВ И ВАРВАРИЗМОВ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТАХ
 13. § 1. Социальный проект как текст
 14. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТА. ВИДЬІ, ТИПЬІ, ЖАНРЬІ
 15. РАБОТА С ТЕКСТОМ
 16. ОТБОР ТЕКСТОВ В УЧЕБНЬЇХ ЦЕЛЯХ
 17. язьік и КУЛЬТУРА. РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННЬІМ ТЕКСТОМ
 18. Контекстуальные сигналы и косвенные внушения