<<
>>

ТЕКСТ

Пам'ж пустак, балот беларускай зямлі, На узбярэжжы ракі шумнацёчнай, Дрэмле памятка дзён, што у нябыт уцяклі,— Удзірванельї курган векавёчны. Дуб галлё распусцІу каранасты над ім, Сухазёлле у грудзі упілося; Вёцер стогне над ім уздыханнем глухім,— Аб мінуушчьіне у жальбах галосе.

На купалле там птушка садзіцца, пяё, У піліпауку воук нема вые; Сонца днём распускае там косы свае, Ночкай зоры глядзяць залатыя.

Хмары неба усцілалі мо тысячу раз, Перуны білі з краю да краю,— Ен стаіць — гэта памяць людская, паказ...

Толькі гутарка ходзіць такая.

На гары, на крутой, на абвітай ракой, Лет назад таму сотня ці болей,

Белы хорам стаяу, недаступнай сцяной, Грозна, думна глядзёу на прыволле.

У нагах у яго рассцілауся абшар Хвоек гонкіх і пахані чорнай, Сонных вёсак шары, хат амшалых, як мар, Хат з сям'ёй душ падданых, пакорных.

Князь у хораме жыу, слауны свету усяму, Недяступны і грозны, як хорам; Хто хацёу, не хацёу — біу паклоны яму,— Спуску, ласкі не знау непакорам.

Зневажау, катавау ён з дружынай сваей; Стражы Князевы — у полі ідома: Толькі модлы раслі нёбу у сэрцах людзёй I пракляцце расло пакрыёма.

(Я- Купала)

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ:

 1. ПРИЗНАКИ ТЕКСТА
 2. ОЦЕНКА ТЕКСТА. РЕЦЕНЗИЯ
 3. 6. Строение текста. Стили речи
 4. Судебные лингвистические экспертизыписьменных и устных текстов
 5. 8. Текстуальный комментарий
 6. Применение текста
 7. Литературный текст и социальный контекст
 8. ЭТАП ЇЇ:Работа над пониманием текст
 9. Речь. Текст
 10. О РУССКОМ ЯЗЫКЕ,О ДЕШИФРОВКЕ ДРЕВНИХ ТЕКСТОВ, О «СЛОВЕ»
 11. ГЛАВА 8ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА