<<
>>

ТЕКСТ

Мой рздны кут, як ты мне мільї!.. Забыць цяоё не маю сі ты!. ...Вось як цяпёр, перада мною Устаё куточак той прыгожа, Крьінічкі вузенькае ложа I ёлка у пары з хваіною, Абняушысь цёсна над вадою, Як маладыя у час кахання, У апошні вёчар раставання.

І бачу лёс я каля хаты, Дзе колісь вёсела дзяучаты Спявалі пёсш дружным хорам, 3 работ ідучьі позна борам- Кясліся зьікі пёсень здольных, У лясах раз пораз адбівалісь, І ім узгоркі адклікалісь, І радасць біла у пёснях вольных. А хвоі, ёлк! векавыя Пад зьікі пёсень маладыя Маучком стаялі у нёйкай думе, І у їх ціхусенечкім шуме

Няслось вячэрняе малённе Угару, святое аддалённе Каля пасады лесніковай Цягнууся гожаю падковай Стары, вьісокі лёс цяністьі. Тут верх асшы круглалістьі Сплятауся з хвоямі, з дубамі, А ёлм хмурьімі крьіжамі Высока у нёбе вьідзялялісь, Таємна з хвоямі шапталісь. Заусёды смутныя, бы удовы, Яны найбольш адны стаялі, I так маркотна пазіралі їх зядумённыя галсвы! Лёс наступау і расступауся, Лужком зялёным разрывауся; А дзе прыгожыя загібьі Так міла йшлі каля сядзібьі, Што проста імі б любавауся. А знізу гэты лёс кашлаты Меу зелянюсенькія шаты Лазы, чаромхі ці крушыны, Алёшын ліпкіх, верабіньї.

(Я- Колас)

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ:

 1. ПРИЗНАКИ ТЕКСТА
 2. ОЦЕНКА ТЕКСТА. РЕЦЕНЗИЯ
 3. 6. Строение текста. Стили речи
 4. Судебные лингвистические экспертизыписьменных и устных текстов
 5. 8. Текстуальный комментарий
 6. Применение текста
 7. Литературный текст и социальный контекст
 8. ЭТАП ЇЇ:Работа над пониманием текст
 9. Речь. Текст
 10. О РУССКОМ ЯЗЫКЕ,О ДЕШИФРОВКЕ ДРЕВНИХ ТЕКСТОВ, О «СЛОВЕ»
 11. ГЛАВА 8ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА