<<
>>

CJ7C3A И иЫ^АЖСИИЯ

Надвбр'е — погода. ЯковCStiblflнадвбр'є? — Сёння на- дпбр'с дббрае (цидбунае, дрэнпае, цёплае, халбднае, < 4 x.0с, да жд.шл'икн')

Пагода — хорошая погода. Дым слупамі угару — на пйгдІЇЬ 3 мора пагбдіч чаканщь.

Употребляется и в зна- 41 инн падвор'е.

Прогноз над вор'я — прогноз погоды.

Дождж — дождь.Цзіганскі дождж — дождь, который н/|.< г при солнце. Дождж лье як з вядра; пралщны О&н&ж} дробны.

Імжзць, імжьщь— моросить.Дождж імжьщь. Учора цэлы дзень імжзла (імжьіла). Імжа— изморось, морось.

Туман — Туман стаіць, сцёлецца, клубища, вісіць, густы, бялёсы, невялікі.

Слота, слата— слякоть. Асённяя слота. Слбтны тыдзень.

Град — Буйны град. Градзіна, крупінка граду, шрб- цінка граду. Пот градам цячэ. Град пабіу пасёвы, сад, лісце.

Снег — Снег падає, валіць, растаё,гсходзіць. Снегам занбсіць. Снег мокры, з дажджбм, сухі. Замець — метель, пурга. Завёя — вьюга, пурга. Ападкі— осадки.

Хмара— туча. Дажджавая, снёжная, цёмная, на- вальнїчная(грозовая)хмара. Хмара насбуваецца, ві-сіць, рухаецца.

Хмарны — облачный, пасмурный. Навальніца— гроза.

Хмарьщца — заволакиваться тучами, облаками. Маланка — молния. Бліскавіца— зарница. Вясёлка — радуга.

<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме CJ7C3A И иЫ^АЖСИИЯ:

  1. CJ7C3A И иЫ^АЖСИИЯ